ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2560ร.10Summer 2016พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of ScienceseBook 15 เล่มสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน ก.พ. (พฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2560)โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ (ปัจฉิม) ปีงบประมาณ 2560นายกฯ ย้ำข้าราชการต้องปรับความคิดให้ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0ป.ย.ป.ภาค ก 2560

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work