พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559สอบภาค ก (e-Exam) Rev.02 -- ป้ายห้องสอบศกศ - ค่ายปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลสอบ ภาค ก (2559)

อีกก้าวหนึ่งแห่งการ เพิ่มประสิทธิภาพบริการข้อมูล Online ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work