ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สอบภาค ก หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ติดตามรายละเอียดการสอบภาค ก ได้ที่เว็บไซต์ : การสอบภาค ก