ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รมต. สุวิทย์ติวเข้ม ผู้นำภาครัฐ บูรณาการความร่วมมือกับเอกชน ในหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จัดเวทีให้ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผ่านหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดีและเทียบเท่า (ป.ย.ป.2/1) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) มาให้ข้อเสนอแนะพร้อมผลักดันการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้กลไก ป.ย.ป. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป.1 ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี

 

 

รับสมัครคัดเลือก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสนใจ คัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยจะพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนราชการโดยแบ่งเป็นสำนักต่างๆ ตามรายละเอียดดังแนบท้ายนี้ http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=538

นทร. ที่สนใจเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0374 หรือ 0 2628 5646 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

สนร. ฝรั่งเศส / มิถุนายน 2560

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                      วันนี้ (15 มิ.ย.60) สำนักงาน ก.พ. โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                      สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ และขยายผลต่อไปยังสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ต่างๆ นำไปประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสาของสำนักงาน ก.พ. ประดิษฐ์และรวบรวมดอกไม้จันทน์ได้แล้วกว่า 1,600 ดอก และจะได้นำไปมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ต่อไป

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ