ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แนะแนวการศึกษา

 

 
 

Private Student

นักเรียนทุนส่วนตัว ณ สหราชอาณาจักร

สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษาวิชา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว ( Private Student) ทั้งยังมีบริการสมัครโรงเรียน จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย

โครงการศึกษาต่างประเทศในภาคฤดูร้อน (Summer Course)

Summer Course

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรศึกษาต่างประเทศในช่วงฤดูร้อน

ณ 5 ประเทศ ได้แก่

แบบฟอร์มสมัคร (PDF)