ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560   20/10/2017 - 15:52
ข่าว/รายงาน   ประกาศผลสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2560   20/10/2017 - 00:01
เนื้อหาทั่วไป   ทุนฝึกอบรม   12/10/2017 - 10:26
เนื้อหาทั่วไป   ทุนศึกษาต่อ   12/10/2017 - 10:23
เนื้อหาทั่วไป   ทุนอื่นๆ   12/10/2017 - 10:20
เนื้อหาทั่วไป   ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   12/10/2017 - 10:09
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   12/10/2017 - 10:00
ข่าว/รายงาน   การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย   12/10/2017 - 08:30
ข่าว/รายงาน   การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560   11/10/2017 - 15:46
หนังสือเวียน   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   11/10/2017 - 09:41
เนื้อหาทั่วไป   ความก้าวหน้าในอาชีพ   09/10/2017 - 16:45
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 85 และ 86 และหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 9   09/10/2017 - 15:27
เนื้อหาทั่วไป   แรงบันดาลใจ   09/10/2017 - 14:25
เนื้อหาทั่วไป   เงื่อนไขการรับทุน   09/10/2017 - 10:54
เนื้อหาทั่วไป   สิทธิประโยชน์ (สิ่งที่ได้รับ)   09/10/2017 - 10:52
เนื้อหาทั่วไป   ประเภททุน   09/10/2017 - 10:41
เนื้อหาทั่วไป   เจตนารมณ์   09/10/2017 - 10:40
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย   05/10/2017 - 11:33
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล   05/10/2017 - 11:27
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน: การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์   05/10/2017 - 11:21
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2560   05/10/2017 - 11:18
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมนำเสนอ   05/10/2017 - 11:10
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ   05/10/2017 - 11:04
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ   05/10/2017 - 10:57
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะขั้นพื้นฐาน:การใช้งานเพื่อความปลอดภัย   05/10/2017 - 10:47
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะขั้นพื้นฐาน:การใช้งานอินเทอร์เน็ต   05/10/2017 - 10:39
เนื้อหาทั่วไป   ทักษะขั้นพื้นฐาน:การใช้งานคอมพิวเตอร์   05/10/2017 - 10:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2560   05/10/2017 - 09:24
ข่าว/รายงาน   อทศ. ณ กรุงปารีส ท่านใหม่ (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย)   04/10/2017 - 21:31
ข่าว/รายงาน   แบบโครงการศึกษาและโครงการที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติราชการของนักเรียนทุนตามประเภททุนรัฐบาล ปี 2561   04/10/2017 - 16:01

Pages