ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
(*เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!)

โดยผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯแล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

ท่านสามารถดูแผนการดำเนินการสอบและขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ได้ตามภาพด้านล่างนี้

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/

ประเภทข่าว: 

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567

  • เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ยื่นคู่กับบัตรประจำตัวสอบ
  • อุปกรณ์สำหรับเขียน ทด ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ
  • หน้ากากอนามัย (สวมตลอดเวลาระหว่างการสอบ)

ทั้งนี้ *ควรศึกษารายละเอียดกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) >>และคลิก>> ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 เพื่อความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของผู้สมัครสอบ

ประเภทข่าว: 

แผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบตามภาพด้านล่างนี้

ท่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th > การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 e-Exam และค้นหารายชื่อตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่มค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนและกดค้นหา หากไม่พบข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงาน ก.พ. ตามเบอร์ติดต่อที่หน้าเว็บไซต์
3. หากต้องการค้นหารายชื่อในไฟล์ PDF ของศูนย์สอบของท่าน ให้นำเลขประจำตัวสอบในขั้นตอนที่ 2 ไปค้นหาในไฟล์ PDF ได้ต่อไป

และสามารถอ่านประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ e-Exam 2567 ได้เช่นเดียวกันบนหน้าเว็บไซต์

โดยผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567  (e-Exam) 
เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ
.
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
.
*กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567)
.
ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หมายเหตุ **การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ**)
.

ประเภทข่าว: 

เตรียมตัวกันให้พร้อม!! กับการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam

สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !!

โดยการ *"กรอกข้อมูลล่วงหน้า"* ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567
(เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)
ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam

ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น ***ยังไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.***

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งวันรับสมัครสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป

โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือ Facebook Page สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil

ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th

ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันที่ 18 ก.ย. 66

ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
สำหรับรอบ Paper & Pencil ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th https://job.ocsc.go.th และ Mobile App "JOB OCSC" หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 8 - 14

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 8 - 14

ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th

ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้วันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย. 66) เวลา 8.30 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
สำหรับรอบสอบที่ 8-14 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th  https://job.ocsc.go.th และ Mobile App "JOB OCSC" หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
.
ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์
https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
(paper & pencil)"
.
(สำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566)
.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ทาง
.
01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
https://drive.google.com/file/d/128NWESI1YwgAarvq4DxuWEl7BUb_H9kO/view?usp=sharing

02 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
https://drive.google.com/file/d/19Bj9lO_wzccBeK4osRlal45_jGiOK67S/view?usp=sharing

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7

ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th

ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้วันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 8.30 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
สำหรับรอบสอบที่ 1-7 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th  https://job.ocsc.go.th และ Mobile App "JOB OCSC" หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ค่ะ


 

ประเภทข่าว: 

Pages