ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.

หมวดพัฒนาองค์ความรู้   หมวดพัฒนาทักษะ   หมวดพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน


ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561) คลิ๊ก...รายวิชาแนะนำจากหน่วยงานเครือข่าย

คลิปสั้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รายวิชาจากPacrim

รายวิชาจาก SCB

รายวิชาจาก Skillane

รายวิชาจาก MUx

รายวิชาจาก KU MOOC

รายวิชาจาก SU MOOC

รายวิชาจาก Panyapiwat Institute of Management (PIM)

รายวิชาจาก KMITL (KLIX)

รวมคลิปคดีทางปกครอง

 

 

 

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ

ดาว์นโหลดสื่อประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อสอบถามการเข้าเรียนรู้ในแพลตฟอร์มของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19

HRD e learning

  • 09 6123 2035
  • 06 4025 0601

OCSC Learning Space

  • 09 6286 8280