ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Get in touch

ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลหรือส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. ยินดีให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ ตามประเภทความต้องการที่สอดคล้องกับการบริการของเรา


The Office

 • ที่อยู่ / Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000
 • การเดินทาง
  1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง (MRT สายฉลองรัชธรรม) สถานีกระทรวงสาธารณสุข ทางออก 2 
  2. รถโดยสารประจำทาง
  - ผ่านหน้าสำนักงาน ก.พ. สาย 97
  - ผ่านถนนติวานนท์ สาย 18  32  33  63 64  90  114 367  505  545  และ 646
 • Phone: (+66) 0 2547 1000
 • Fax: (+66) 0 2547 1108
 • Facebook : Official facebook สำนักงาน ก.พ.
 • Email: [email protected] (กลุ่มงานสารบรรณ)

Office Hours

 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
 • หยุดทำการในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ถาม ตอบ ผ่าน inbox Facebook ของสำนักงาน ก.พ.