ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1 - 50 of 3976
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/04/2024 - 11:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/03/2024 - 09:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กค.)
เรื่อง: ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2572 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 18/03/2024 - 15:37
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)ฯ, PDF icon ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปีฯ
เรื่อง: ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2572 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 01/03/2024 - 15:58
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)ฯ, PDF icon ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปีฯ
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/02/2024 - 15:41
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สพค.)
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/02/2024 - 15:45
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/01/2024 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/01/2024 - 16:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/01/2024 - 14:33
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

Pages